Arbeidstjenester

Avanti Ryfylke as har som formål å gi tilbud om arbeid og arbeidstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Noen av tiltakene er inne i våre egne produksjonsavdelinger, mens andre er ute i ordinær virksomhet.
Bedriften har personell med kompetanse og lang erfaring både innen produksjon og moderne attføringsfaglige metoder.
Alle tiltak utføres i samarbeid med NAV og etter de kvalitetskrav som stilles. Avanti Ryfylke as innførte et komplett kvalitetssikringssystem med sertifisering i 2011. Dette sikrer høy kvalitet i alle ledd av de tjenestene vi utfører.