Arbeidspraksis (APS)
APS er et arbeidsrettet tiltak som har til hensikt å kartlegge og avklare arbeidsevne, samt å gi arbeidstrening med sikte på kvalifisering til arbeid. Målgruppa kan være personer som har falt ut av arbeidslivet på grunn av skade eller sykdom, og som trenger gradvis opptrening for å komme i gang igjen. Eller det kan være unge på vei inn i arbeidslivet som har behov for en tilrettelagt arbeidssituasjon i starten. Varigheten er inntil 12 månender. Avanti Ryfylke as har 6 APS - plasser.

Arbeidstreningen foregår for det meste internt i bedriften, men vi benytter også muligheten for arbeidstrening i andre bedrifter.

Er du arbeidssøker og ønsker nærmere informasjon om APS?

Se Informasjon til arbeidssøkere eller Kontakt oss

Er du arbeidsgiver og ønsker informasjon om arbeidspraksis i din bedrift?