Informasjon til arbeidssøkere i APS

Hvis du tror APS er noe for deg, kan du snakke med din veileder på NAV. Det er NAV-kontoret som vurderer om du oppfyller kravene for henvisning til APS. Deretter kan du kontakte oss for å få omvisning på bedriften.
Hver enkelt arbeidssøker får individuell introduksjon og oppfølging av egen veileder som med å planlegge innholdet og utviklingen. Det er muligheter for personlige tilpasninger innen visse rammer. Arbeidstider avtales individuelt. For noen er det greit å gå full tid, mens andre kan ha begrenset arbeidstid av helsemessige årsaker. Hovedregelen er minimum 50 % arbeidstid.
Det legges vekt på praktisk arbeidstrening, kombinert med veiledningssamtaler og evalueringer. Grunnleggende forhold som inkludering i miljøet, trivsel og trygge, men faste rammer står sentralt fra starten. Vi har en gjennomgang av arbeidslivets regler, dine tidligere erfaringer, interesser og ønsker. Du vil få prøve ut dine ferdigheter. Vi vil sammen vurdere dine muligheter videre i arbeidslivet og hvilke hensyn som må tas i forhold til dine begrensninger.
Underveis i hele arbeidstreningen vil målet være at du får utviklet deg med tanke på inkludering i arbeidslivet. Vi fokuserer på valgmuligheter, og vil redegjøre for konsekvenser av de valgene du har,
men valget er ditt!

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver tilpasses den enkelte i størst mulig grad. Ved egen bedrift har vi muligheter til arbeidstrening innen trevare, montering, pakking, lysstøperi, transport/distribusjon, kantine med kassebetjening, jobbfrukt, renhold, og sentralbordbetjening/lettere kontorarbeid.
Arbeidet foregår både manuelt og maskinelt. Bedriften har et stort spekter teknisk utstyr innen de forskjellige arbeidsområdene. Alt fra avansert datastyrt CNC-fres til enkle selvutviklende hjelpemidler. Bedriften har lang erfaring med å tilpasse utstyr til individuelle behov.
Datamaskiner med oppkobling til Internett og tilgang til NAV sine jobbsøkersider (NAV.no) vil være tilgjengelig for deltakere på APS.
Ønsker du mer informasjon om arbeidsoppgaver?
Ønsker du nærmere informasjon om APS?