Informasjon til bedrifter

AVANTI RYFYLKE as - Arbeidspraksis

TILBUD TIL BEDRIFTER

Hva innebærer det å inngå en avtale om arbeidsprakis med Avanti Ryfylke as?
Vi vet av erfaring at de fleste arbeidsgivere er positivt innstilt til ulike arbeidsmarkedstiltak. Samtidig kan det være forbundet med usikkerhet om hvilke forpliktelser man påtar seg ved å ta inn personer på tiltak.
Dette tar vi på alvor ved at en veileder følger tett opp i alle faser av et arbeidsforhold. Vi har lagt til rette for et mest mulig fleksibelt opplegg, hvor bedriften til en hver til kan styre utviklingen. Veileder sørger for tett dialog både med arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstider, oppgaver, varighet, ønsket bistand og annet avtales i hvert enkelt tilfelle. Det er f.eks mulig å gjøre avtale om deltid, eller en kan velge å ha arbeidstakeren på full tid i begynnelsen, forutsatt at arbeidstakeren kan gå full tid.
Ved oppstart skrives det en "Avtale om arbeidspraksis" hvor det er satt en start - og sluttdato. Avtalen beskriver unntak fra arbeidsmiljøloven ift. lønn, ansettelse og oppsigelse. Det er vanlig å starte med en kort prøveperiode på f.eks. 1 måned. Deretter kan avtalen forlenges eller avsluttes, alt etter de erfaringene som er gjort.
Det betyr i praksis at arbeidforholdet er en tidsbestemt, ulønnet arbeidspraksis, som kan avsluttes uten forpliktelser hvis det ikke fungerer. Vi legger opp til å dempe forventningene hos arbeidstakeren. Det gjøres klart fra starten av at avtalen er tidsbegrenset, og vi tar oss av alle forhold ved evt. avslutning.
Underveis i praksisen vil en veileder ha en aktiv oppfølging og tett dialog både med bedriften og arbeidssøker. Veileder kan i enkelte tilfeller være med på opplæringen av arbeidssøker, hvis det er hensiktsmessig og ønskelig av alle parter.
For noen kan det utvikle seg slik at både bedrift og arbeidssøker ønsker et varig arbeidsforhold. I tilfeller hvor arbeidstaker har redusert yteevne kan det avtales kombinasjon mellom lønn og ytelse fra NAV. Fastsettelse av lønn baseres på erfaringer og evalueringer i praksistiden, gjennom den dialogen veileder har med bedriften, arbeidstakeren og NAV - kontoret.
Arbeidsgivere vil først og fremst forholde seg til veileder hos oss, som også er med i dialogen med NAV.
Avanti Ryfylke as vil sørge for tilstrekkelig oppfølging og legge opp til en god dialog under hele arbeidstreningen.
Ønsker du nærmere informasjon om mulighetene for din bedrift?