Tilrettelagt arbeid (VTA)
Tiltaket gir faste arbeidsplasser i produksjon av varer og tjenester for det ordinære markedet. Avanti Ryfylke as sysselsetter 30 arbeidstakere i VTA. Disse har sitt arbeid i Pakke- og monteringsavdelingen, Trevareavdelingen samt med Jobbfrukt og i Lysstøperi (Kvernlys).

Arbeidstakere er personer som har behov for en tilrettelagt arbeidssituasjon. Det er en forutsetning at arbeidstakeren har rettighet til uførepensjon for å få arbeid i VTA.
Ønsker du nærmere informasjon om VTA?