Kjetil Søyland
Daglig leder
90 03 82 24

Trond Sedberg
Avdelingsleder
Trevareavdeling
48 46 39 16
trond@avanti-ryfylke.no

Torill Kvastad
Avdelingsleder
Monteringsavdeling
98 08 52 69
Gunleif Helland
Attføringsleder
40 40 19 37

Nina Barka
Avdelingsleder
Vaskeri
91 30 37 14

 Anne Toril Ravnås
Avdelingsleder
Serviceavdeling
45 42 92 74
anne.toril@avanti-ryfylke.no


Hallgeir Hinna
Salg- og marked
91 53 49 14

Bernt Magnar Ravnås
Arbeidsleder
Vaskeri
48 99 21 07

Erlend Kvame
Arbeidsleder
Trevareavdeling
97 05 27 92