Produksjon
Produksjonen i Avanti Ryfylke as er allsidig og foregår i tre hovedavdelinger; Trevareavdeling, Pakke- og monteringsavdeling og Vaskeriavdeling. Jobbfrukt hører inn under Pakke- og monteringsavdelingen.
Bedriften tar på seg alt fra store innredningsoppdrag for turisthytter til enkle skilt eller postkassestativ til pakke- og monteringsoppdrag, leveranse av Jobbfrukt og vask av institusjonstøy i et moderne barrierevaskeri.
Begge avdelingene er egnet både til faste oppdrag og enkeltoppdrag. Vi har utstyr og bemanning som gjør at vi kan finne løsninger sammen med kundene og som passer til bedriftens arbeidstakere.