Pakke- og monteringsavdeling
Produksjonen i avdelingen er variert. Den spenner fra monteringsarbeid som delleverandør innen elektronikkbransjen til pakking og utsendelse av reklame- og profileringsartikler.
Avdelingen har en egen plastpakkelinje som bl.a. er egnet for pakking av blader og reklamemateriell i tillegg til at den brukes til egne produkter.
Nye tilskudd til avdelingen er pakking og utsendelse av Jobbfrukt, ovn for glasskunst samt makuleringsoppdrag.
Plastpakking
Plastpakking
Jobbfrukt
Jobbfrukt
Kabelsett
Kabelsett